Biuro rachunkowe B&N - Bydgoszcz, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17 | Telefon: 517 459 020 | E-mail: biuro@centrumrachunkowe.bydgoszcz.pl

Szkolenia

Szkolenia księgowe i finansowe

W procesie akredytacji nasza firma uzyskała status
Akademii Edukacyjnej VCC oraz Partnera Egzaminacyjnego VCC

logo akademii edukacyjnej vcc                logo partnera egzaminacyjnego vcc

Prowadzimy szkolenia między innymi w zakresie:

 • Podstawy rachunkowości,
 • Rachunkowość podatkowa i zarządcza
 • Czytanie i ocena sprawozdań finansowych w zależności od potrzeb (zarząd, bank, strategie marketingowe)
 • Zarządzanie finansami firmy w tym źródła finansowania, wskaźniki,
 • Analizy – metody oceny
 • Rachunkowość finansowa (funkcje, systemy)
 • Finanse (analityka, zarządzanie finansami)
 • Wydatek czy koszt – prawidłowa ocena i kwalifikacja w księgach rachunkowych,
 • Etyka w biznesie
 • Obsługa i wdrożenia pakietu programów księgowych, kadrowych, sprzedaży wraz z magazynem firmy Insert (Gratyfikant, Mikrogratyfikant, Rewizor, Rachmistrz, Subiekt)
 • Stosunki międzyludzkie w pracy: tworzenie struktury oraz umiejętności z zakresu delegowania uprawnień, zadań oraz sposobu ich egzekwowania – motywowania,Wdrożenie i obsługa programu Płatnik
 • Kadry i płace – czyli jak prawidłowo dokonywać rozliczeń z pracownikami oraz urzędami.
 • Kodeks pracy – wybrane zagadnienia
 • Audyt wewnętrzny w firmie.
 • Inwentaryzacja – kto powinien, co podlega inwentaryzacji a kiedy można jej uniknąć.
 • Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
 • Jak zbudować zespół i jak nim zarządzać
 • ABC przedsiębiorczości (jak prowadzić własną działalność gospodarczą)
 • Rozwój osobisty (doskonalenie zawodowe, umiejętności menadżerskie)
 • Office manager -zarządzanie sekretariatem, efektywność w pracy Asystentki – Sekretarki
 • Wykonywanie pracy biurowej, dokumentacja biurowa

 

Dostosowujemy ofertę indywidualnie dla potrzeb Klienta.

 

Kadry i płace

Obsługa kadrowo-płacowa

Jednym z kluczowych czynników, które decydują o sprawnym funkcjonowaniu danego przedsiębiorstwa, są bez wątpienia jakościowe usługi kadrowo – płacowe. To one stwarzają pewne i stabilne warunki, które sprzyjają rozwojowi firmy oraz jej ekspansji. Mają one również realny wpływ na zatrudnionych pracowników oraz ich motywację i przywiązanie do wykonywanej pracy. Mówiąc o jakościowych usługach kadrowo – płacowych mamy na myśli sprawny system uwzględniający nie tylko wszelkie istotne potrzeby pracowników, ale i respektujący wytyczne odnoszące się do ochrony danych osobowych.

Kadry i płace Bydgoszcz

Niestety częste zmiany zarówno w przepisach prawnych, jak i w dokumentach PIT i tych dotyczących ubezpieczeń społecznych sprawiają, że ilość zagadnień podlegających nieustannej aktualizacji może stać się zadaniem przekraczającym możliwości wewnętrznych zespołów wchodzących w skład danej firmy. Rozwiązaniem jest outsourcing funkcji kadrowo – płacowych, który nie tylko pozwoli kompleksowo rozwiązać problemy związane z regulacjami kadrowo – płacowymi, ale również da gwarancję szczelności obiegu informacji dotyczących wynagrodzeń firmowych i pozwoli na zachowanie poufności wewnątrz przedsiębiorstwa.

Oferta outsourcingu kadr i płac Biura Rachunkowego B&N w Bydgoszczy obejmuje:

 • prowadzenie akt osobowych
 • sporządzanie dokumentacji w chwili i po ustaniu stosunku pracy  a w szczególności umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy
 • sporządzanie list płac
 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej ( zasiłki: chorobowy, rodzinny, macierzyński, wychowawczy)
 • przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu druków zgłoszenia, wyrejestrowania, zmian
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach

Kadry i płace Bydgoszcz

Kontakt

Biuro rachunkowe

 

Oferta Biura rachunkowego B&N

Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej obsługi rachunkowej firmom na rynku polskim i zagranicznym.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie tak aby współpraca dawała jak najlepsze efekty.

Wysoką jakość świadczonych usług zapewnia profesjonalnie dobrana kadra pracownicza, korzystająca z możliwości jakie stwarza firma.

    

KSIĘGOWOŚĆ

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym
 • prowadzenie Książki przychodów i rozchodów, Ksiąg rachunkowych oraz ewidencji sprzedaży 
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych 
 • sporządzanie sprawozdania rocznego
 • sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego
 • reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS (inne niż podatkowe)
 • rozliczenia roczne dla osób fizycznych

 

     

USŁUGI DODATKOWE

 • przedstawicielstwo w Urzędach Skarbowych i ZUS w zakresie przygotowywania dokumentacji podczas kontroli urzędowych
 • wystawianie rachunków, faktur VAT oraz dokumentów korygujących sprzedaż
 • dostarczania ww. dokumentów kontrahentom Klientów refakturowania kosztów
 • sporządzania przelewów dotyczących bieżącej działalności ZUS i US
 • sporządzanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń pracowniczych na wskazane rachunki bankowe
 • sporządzania zestawień i analiz finansowych
 • przygotowywania wniosków kredytowych
 • zakładania i likwidacji firm
 • wyceny remanentów
 • dokonywania zgłoszeń, zmian danych Klienta

 

    

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH

 • Ceny usług świadczonych przez biuro ustalane są zawsze indywidualnie w drodze negocjacji z Klientem.
 • Cena końcowa zależy od:
  – formy opodatkowania
  – formy prawnej
  – ilości dokumentów księgowych
  – innych – np. czy Klient jest płatnikiem VAT, czy księgowaniu podlegają transakcje zagraniczne itp.

 

                                                           Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Strona o nas

 

 

Swoim doświadczeniem i wiedzą, a przede wszystkim umiejętnością odnajdywania najlepszych rozwiązań nieustannie wspieramy polskich

i zagranicznych przedsiębiorców. Dzięki współpracy z nami księgowość nie będzie już trudnością. Naszym celem jest nie tylko realizowanie zadań jako biuro rachunkowe, ale również szkolenia, z którymi można zapoznać się na tej stronie. Oferujemy usługi skierowane zarówno do przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, jaki i do podmiotów gospodarczych już działających. Opracowywanie strategii finansowej, consulting, kadry i płace to tylko niektóre z zagadnień tworzących naszą ofertę. Kontaktując się z nami mogą Państwo liczyć na pomoc doraźną jak i stałą, realizowaną w trakcie długotrwałej współpracy.

 

Obsługę, jej zakres i sposób realizacji zawsze dostosowujemy do oczekiwań Klienta. Jeżeli poszukujecie Państwo pełnej obsługi to

z pewnością nasze Centrum sprosta wszelkim wymaganiom.

 

Wynajmujemy również sale na czas konferencji, szkoleń oraz spotkań biznesowych.

 

 

Zapraszamy do Współpracy.