Biuro rachunkowe B&N - Bydgoszcz, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17 | Telefon: 517 459 020 | E-mail: biuro@centrumrachunkowe.bydgoszcz.pl

Czy komandytariusz płaci ZUS?

Czy komandytariusz płaci zus?

Kontrole organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli ZUS to ogromny stres dla każdego przedsiębiorcy. Dotyczy to również osób zawiązujących spółki komandytowe, które nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że ZUS bacznie przygląda się poczynaniom takich spółek i wypełnianiu przez nie obowiązków nałożonych przez polskie prawo. Zatem, jak wygląda sytuacja pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a spółką komandytową? Czy komandytariusz płaci ZUS?

Czym jest spółka komandytowa?

Spółka komandytowa to osobowa spółka handlowa posiadająca zdolność prawną, a także zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że spółka komandytowa może nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania poprzez np. nabywanie nieruchomości, zatrudnianie pracowników lub zostanie stroną umowy pożyczki. Jest to również ciekawa forma prowadzenia własnej działalności dla wspólników spośród których jeden aktywnie angażuje się w sprawy spółki, z kolei drugi chce zapewnić jedynie wkład finansowy.

Należy również dodać, że tego typu spółka może zostać utworzona przez co najmniej 2 wspólników. Jeden z nich zostaje komandytariuszem ponoszącym ograniczoną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania spółki, z kolei drugi komplementariuszem odpowiadającym za te zobowiązania bez ograniczeń, a więc całym swoim majątkiem.

Czy komandytariusz płaci ZUS?

Wcześniej wspomnieliśmy już o tym, że ZUS bacznie przygląda się spółkom komandytowym i sprawdza, czy ich wspólnicy zostali zgłoszeni do ZUS oraz, czy odprowadzają należne składki. Niestety sytuacja ta wynika z faktu, że spora liczba komandytariuszy zdecydowała się zaufać różnego rodzaju doradcom, którzy reklamują spółki komandytowe jako rozwiązanie posiadające wiele zalet, zapominając o ciążących na komandytariuszach obowiązkach. Jednym z nich jest konieczność opłacania składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynikających z tytułu członkostwa w tego typu spółce. Uchybienie się od tego obowiązku rodzi spore konsekwencje, takie jak kary finansowe rzędu nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Jeden z wyroków Sądu Najwyższego wydany w dniu 30 września 2020 roku jasno stwierdza, że „członkostwo w tego typu spółce stanowi w systemie ubezpieczeń społecznych tytuł działalności objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego”. W wyroku tym Sąd Najwyższy oświadczył również, że udział komandytariusza (czyli wspólnika pasywnego) w zarejestrowanej spółce komandytowej może przejawiać się jedynie we wniesieniu wkładu i udziale w zyskach spółki w sytuacjach, gdy komandytariusz nie może uczestniczyć w prowadzeniu działalności przez spółkę. W takich przypadkach „pasywny” udział wspólnika w działaniach spółki wystarczy, by objąć go obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi wynikającymi z tytułu prowadzenia przez tego typu spółkę działalności pozarolniczej.

W innym wyroku, w sprawie spółki komandytowej, sąd stwierdził, że każdy komandytariusz, który przystępuje do zarejestrowanej spółki komandytowej, jest zobowiązany do opłacania obowiązkowego ubezpieczenia społecznego z tytułu prowadzanej przez spółkę działalności gospodarczej od dnia przystąpienia do spółki. Wyjątek stanowią osoby, które podlegają już innego tytułowi ubezpieczeń społecznych.

Obowiązki komandytariusza będącego wspólnikiem w spółce komandytowej potrafią przysporzyć kłopotów i czasem wywołują pewne niejasności. Z tego powodu serdecznie zapraszamy wszystkich komandytariuszy oraz osoby zainteresowane tym tematem do skorzystania z usług naszego Biura Rachunkowego B&N w Bydgoszczy. Zapewniamy fachową pomoc, wiedzę oraz doradztwo w sprawach spółek komandytowych i obowiązków nakładanych na wspólników biorących udział w spółce.

Biuro Rachunkowe Bydgoszcz – skontaktuj się!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *