Kontakt

Przyjmuję do wiadomości, że z chwilą złożenia niniejszego oświadczenia, administratorem danych osobowych będzie B&N Centrum Rachunkowości i Szkoleń Sp. z o.o oraz osoba współpracująca, a dane będą przetwarzane wyłącznie w celu współpracy z B&N Centrum Rachunkowości i Szkoleń Sp. z o.o. Z chwilą otrzymania danych osobowych B&N Centrum Rachunkowości i Szkoleń Sp. z o.o staje się ich odrębnym administratorem. Mam prawo dostępu do swoich danych osobowych, poprawienia ich treści oraz wycofania w dowolnym momencie.
Wyrażam zgodę na doraźne przetwarzanie przez B&N Centrum Rachunkowości i Szkoleń Sp. z o.o moich danych osobowych tj. adresu e-mail wyłącznie w celu przesłania oferty. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, że przekazana przez B&N Centrum Rachunkowości i Szkoleń Sp. z o.o informacja odbywa się przy użyciu standardów przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej, stosowanych w internecie. B&N Centrum Rachunkowości i Szkoleń Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek ujawnienia przez zainteresowanego ofertą podmiotom nieuprawnionym dostępu do przekazanych przez B&N Centrum Rachunkowości i Szkoleń Sp. z o.o treści na adres poczty elektronicznej.

Witamy!

Informujemy, że B&N Centrum Rachunkowości i Szkoleń Sp. z o.o. przechowuje i przetwarza Państwa dane osobowe, w tym dane zawarte w przesłanym kwestionariuszu, adresie e-mail jak i treści wiadomości, w związku z prowadzoną działalnością, w szczególności w celu przedstawienia oferty. Dane nie są przekazywane żadnym osobom ani podmiotom niezwiązanym z procesem przygotowywania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez B&N Centrum Rachunkowości i Szkoleń Sp. z o.o. znajdują się w Rejestrze Czynności Przetwarzania oraz Informacji o Przetwarzaniu Danych Osobowych dostępnych w siedzibie firmy.