Biuro księgowe B&N

 

B&N – Księgowość

Bydgoszcz

Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej obsługi rachunkowej firmom na rynku polskim i zagranicznym.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie tak, aby współpraca dawała jak najlepsze efekty.

Wysoką jakość świadczonych usług zapewnia profesjonalnie dobrana kadra pracownicza, korzystająca z możliwości, jakie stwarza firma.

    

KSIĘGOWOŚĆ

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym
 • prowadzenie Książki przychodów i rozchodów, Ksiąg rachunkowych oraz ewidencji sprzedaży 
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych 
 • sporządzanie sprawozdania rocznego
 • sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego
 • reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS (inne niż podatkowe)
 • rozliczenia roczne dla osób fizycznych

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ DLA SPÓŁEK 

USŁUGI DODATKOWE

 • przedstawicielstwo w Urzędach Skarbowych i ZUS w zakresie przygotowywania dokumentacji podczas kontroli urzędowych
 • wystawianie rachunków, faktur VAT oraz dokumentów korygujących sprzedaż
 • dostarczania ww. dokumentów kontrahentom Klientów refakturowania kosztów
 • sporządzania przelewów dotyczących bieżącej działalności ZUS i US
 • sporządzanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń pracowniczych na wskazane rachunki bankowe
 • sporządzania zestawień i analiz finansowych
 • przygotowywania wniosków kredytowych
 • zakładania i likwidacji firm
 • wyceny remanentów
 • dokonywania zgłoszeń, zmian danych Klienta

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH

 • Ceny usług świadczonych przez biuro ustalane są zawsze indywidualnie w drodze negocjacji z Klientem.
 • Cena końcowa zależy od:
  – formy opodatkowania
  – formy prawnej
  – ilości dokumentów księgowych
  – innych – np. czy Klient jest płatnikiem VAT, czy księgowaniu podlegają transakcje zagraniczne itp.

 

                                                           Zapraszamy do korzystania z naszych usług.