Kadry i płace

  • prowadzenie akt osobowych
  • sporządzanie dokumentacji w chwili i po ustaniu stosunku pracy  a w szczególności umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy
  • sporządzanie list płac
  • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników
  • sporządzanie deklaracji podatkowych
  • sporządzanie deklaracji ZUS
  • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej ( zasiłki: chorobowy, rodzinny, macierzyński, wychowawczy)
  • przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu druków zgłoszenia, wyrejestrowania, zmian
  • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach

Witamy!

Informujemy, że B&N Centrum Rachunkowości i Szkoleń Sp. z o.o. przechowuje i przetwarza Państwa dane osobowe, w tym dane zawarte w przesłanym kwestionariuszu, adresie e-mail jak i treści wiadomości, w związku z prowadzoną działalnością, w szczególności w celu przedstawienia oferty. Dane nie są przekazywane żadnym osobom ani podmiotom niezwiązanym z procesem przygotowywania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez B&N Centrum Rachunkowości i Szkoleń Sp. z o.o. znajdują się w Rejestrze Czynności Przetwarzania oraz Informacji o Przetwarzaniu Danych Osobowych dostępnych w siedzibie firmy.