Kadry i płace

Obsługa kadrowo-płacowa

Jednym z kluczowych czynników, które decydują o sprawnym funkcjonowaniu danego przedsiębiorstwa, są bez wątpienia jakościowe usługi kadrowo – płacowe. To one stwarzają pewne i stabilne warunki, które sprzyjają rozwojowi firmy oraz jej ekspansji. Mają one również realny wpływ na zatrudnionych pracowników oraz ich motywację i przywiązanie do wykonywanej pracy. Mówiąc o jakościowych usługach kadrowo – płacowych mamy na myśli sprawny system uwzględniający nie tylko wszelkie istotne potrzeby pracowników, ale i respektujący wytyczne odnoszące się do ochrony danych osobowych.

Kadry i płace Bydgoszcz

Niestety częste zmiany zarówno w przepisach prawnych, jak i w dokumentach PIT i tych dotyczących ubezpieczeń społecznych sprawiają, że ilość zagadnień podlegających nieustannej aktualizacji może stać się zadaniem przekraczającym możliwości wewnętrznych zespołów wchodzących w skład danej firmy. Rozwiązaniem jest outsourcing funkcji kadrowo – płacowych, który nie tylko pozwoli kompleksowo rozwiązać problemy związane z regulacjami kadrowo – płacowymi, ale również da gwarancję szczelności obiegu informacji dotyczących wynagrodzeń firmowych i pozwoli na zachowanie poufności wewnątrz przedsiębiorstwa.

Oferta outsourcingu kadr i płac Biura Rachunkowego B&N w Bydgoszczy obejmuje:

  • prowadzenie akt osobowych
  • sporządzanie dokumentacji w chwili i po ustaniu stosunku pracy  a w szczególności umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy
  • sporządzanie list płac
  • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników
  • sporządzanie deklaracji podatkowych
  • sporządzanie deklaracji ZUS
  • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej ( zasiłki: chorobowy, rodzinny, macierzyński, wychowawczy)
  • przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu druków zgłoszenia, wyrejestrowania, zmian
  • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach

Kadry i płace Bydgoszcz

Kontakt