Biuro rachunkowe B&N - Bydgoszcz, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17 | Telefon: 517 459 020 | E-mail: biuro@centrumrachunkowe.bydgoszcz.pl

Polski Ład – najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców

Polski Ład - biuro rachunkowe

Polski Ład to nowy pakiet ulg i zmian podatkowych, który wszedł w życie wraz z nowym, 2022 rokiem. Według założeń polskiego rządu ma on korzystnie wpłynąć na funkcjonowanie firm oraz osób fizycznych, a także poprawić stan polskiej gospodarki, która ucierpiała w wyniku pandemii Covid-19. Zmiany są na tyle spore i rozległe, że wielu przedsiębiorców obawia się ich wprowadzenia i ewentualnych kar za niespełnianie warunków Nowego Polskiego Ładu. Sprawdźmy zatem, jak dokładnie wyglądają najistotniejsze zmiany podatkowe oferowane Polakom przez Polski Ład i czego powinien spodziewać się przedsiębiorca, rozpoczynając 2022 rok.

Wprowadzenie pakietów ulg dla przedsiębiorców

Jedną z ciekawszych zmian, mogącą mieć realny wpływ na polepszenie funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego rozwój technologiczny jest możliwość skorzystania z jednego z pakietów ulg przygotowanych dla właścicieli firm. Wśród obiecanych pakietów można wymienić: ulgę na IPO, czyli pierwszą publiczną ofertę sprzedaży akcji firmy, której towarzyszyć będzie ulga na inwestycje giełdowe dla debiutantów. Mają one na celu zachęcenie podmiotów rozważających debiut na giełdzie oraz takich, które planują inwestycje u tych właśnie debiutantów. Ulga ta ma również na celu poszerzenie oferty polskiej giełdy o nowe i ciekawe firmy, które do tej pory bały się zaistnieć w ten sposób. Polski Ład wprowadza również ulgę dla inwestujących przy użyciu funduszy Venture Capital lokujących kapitał w innowacyjne przedsiębiorstwa. Pozwoli ona inwestorowi odliczyć część kwoty wydanej na inwestycję od swojego dochodu, co zachęci wiele osób do inwestowania właśnie w ten sposób. Wprowadzono także ulgę konsolidacyjną, czyli ulgę na fuzję dla podatników, którzy chcą ratować daną firmę poprzez jej przejęcie. Według zapisów tej ulgi przedsiębiorca decydujący się na fuzję z upadającą firmą będzie mógł odliczyć sobie część poniesionych kosztów od swoich dochodów. Kolejny pakiet to ulga na ekspansję dla firm, które zdecydują się rozwijać swoją działalność i poszerzać swój rynek zbytu. Ulga ta dotyczy zarówno uczestnictwa w targach, jak i działań promocyjnych i przygotowania niezbędnej dokumentacji, co pozwala odliczyć sobie poniesione z tego tytułu wydatki, nawet dwukrotnie i to aż do kwoty 1 mln złotych.

Zmiany w sposobie obliczania składki zdrowotnej

Kluczową modyfikacją, którą wprowadza Polski Ład jest także zmiana w sposobie obliczania składki zdrowotnej. Od 2022 roku w przypadku opodatkowania na zasadach skali podatkowej składka zdrowotna wynosi 9%, natomiast w przypadku podatku liniowego 4,9%. Natomiast przedsiębiorcy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zapłacą podatek w wysokości uzależnionej od sumy uzyskanych przychodów w danym roku kalendarzowym.

Wprowadzenie nowego estońskiego CIT-u

W ramach nowego CIT-u zostaną usunięte trzy z pięciu dotychczasowych warunków koniecznych do korzystania z tej formy podatkowej. Usunięty zostanie limit przychodów oraz minimalny wolumen inwestycji, a do skorzystania z systemu będą uprawnione już nie tylko spółki z o.o. i SA, ale także spółki komandytowe, komandytowo – akcyjne oraz spółdzielnie. By móc skorzystać z estońskiego CIT-u trzeba będzie spełnić jedynie dwa warunki, takie jak prosta struktura właścicielska przedsiębiorstwa oraz prowadzenie realnego biznesu na terenie naszego kraju wraz z osiąganiem większości przychodu i zatrudnianiem większości pracowników na terenie Polski. Takie uproszczenie zasad z pewnością pozwoli na skorzystanie z zalet CIT-u dużo większej grupie przedsiębiorców. Warto również wspomnieć, że reszta zasad CIT-u pozostaje bez zmian.

Możliwość tworzenia Grup VAT

Kolejna zmiana proponowana przez Nowy Ład ma za zadanie uproszczenie rozliczeń między powiązanymi ze sobą podmiotami. Oznacza to, że firmy mające powiązania organizacyjne, finansowe czy ekonomiczne mogą tworzyć tzw. Grupy VAT do celów wspólnych rozliczeń. Będą one oparte na rozwiązaniach znanych już z Podatkowej Grupy Kapitałowej funkcjonującej w ramach CIT. Rozwiązanie to ma usprawnić procesy księgowe firm oraz zmniejszyć liczbę procesów sprawozdawczych.

Zmiany w ulgach PIT dla przedsiębiorców

Zmiany Polskiego Ładu nie ominą również Pit-ów i sposobu rozliczania się wszystkich obywateli, w tym oczywiście i polskich przedsiębiorców. Zmiany dotkną każdego, począwszy do rodziców i wspólnie rozliczających się małżonków, aż po osoby zatrudnione na różnego rodzaju umowach jak i emerytów. Wśród nowych ulg i zmian obejmujących właścicieli przedsiębiorstw należy wymienić:

  • Podwyższenie kwoty wolnej od podatku: od 2022 roku znacznie podniesiona została kwota wolna od podatku, z 8 000 zł na aż 30 000 zł. Oznacza to, że osoby nieosiągające tego pułapu dochodowego nie będą musiały zapłacić podatku.
  • Zmiany w wysokości progów podatkowych: zmianie ulegną również dotychczasowe trzy progi podatkowe. Pierwszy z nich będzie mieścił się we wspomnianym przedziale do 30 000 zł, drugi od 30 000 zł do 120 000 zł, natomiast trzeci będzie obejmował kwotę powyżej 120 000 zł. Co ważne, wysokość podatku w każdym z nich nie zmieni się i będzie wynosił kolejno: 0% dla progu pierwszego, 17% dla progu drugiego i 32% dla progu trzeciego.
  • Ulga dla klasy średniej: dedykowana osobom zatrudnionym na umowę o pracę oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą i rozliczających się na zasadach ogólnych z przyjętą skalą podatkową.

Nowy Ład to szereg zmian, które istotnie wpływają na sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale mogą być szansą na jego szybki rozwój. Biuro rachunkowe pozwoli Ci skorzystać z potencjału, jaki niesie ze sobą Nowy Ład, równocześnie nie obawiając się o jakiekolwiek błędy w postępowaniu podatkowym i ewentualne kary, których tak bardzo boją się polscy przedsiębiorcy. Sprawdź ofertę biura rachunkowego, które pomaga przedsiębiorcom odnaleźć się w nowych realiach Polskiego Ładu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *